ANBI-status - Stichting Xenia's Wish

Ga naar de inhoud
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Wat is een ANBI-status
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI-status krijgen, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Deze status wordt door de belastingdienst toegekend na een uitgebreide screening. Een instelling die tenminste voor 90% van hun inzet besteed aan het algemeen nut. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs.
ANBI-instellingen zijn over het algemeen goede doelen of culturele organisaties.
 

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen.
Om aangewezen te worden als ANBI moet je bijdragen aan het algemeen nut. Daarnaast moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Vrijwilligers zijn op een onbezoldigde basis betrokken. Ook moeten de instellingen, contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en de huidige activiteiten open beschikbaar maken. Daardoor is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van de ANBI-instelling.


Het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee. En dat is natuurlijk gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor losse als voor periodieke giften. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarde, aftrekken en de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Stichting Xenia’s Wish hoeft over de ontvangen schenkingen en erfenissen geen belasting te betalen. Ook kun u ons opnemen in u testament bijvoorbeeld met een legaat. Daardoor kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze geoogde doelen.


Meer info kunt u vinden op de site van de belasting.
Contactinformatie
Stichting Xenia's Wish Loveren 10 5111 TB Baarle - Nassau
Volg ons
IBAN: NL86 RABO 0362 5071 98 t.a.v. Stichting Xenia's Wish
Terug naar de inhoud