Beleidsplan - Stichting Xenia's Wish

Ga naar de inhoud
Beleidsplan

Op deze pagina de belangrijkste informatie over de structuur, doelen, en motivatie van Stichting Xenia's Wish vinden.
Algemene informatie:
KvK-nummer: 81227469
RSIN:862000956
E-mailadres: bestuur@stichtingxeniaswish.nl
ANBI status toegekend 11-08-2022

Bestuursleden:
Voorzitter: Danique van Beers
Secretaris: Marieke Sienstra
Penningmeester: Lidia Gounalakis-Verheijen

Doelstelling ANBI en organisatie:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van patiënten welzijn van jongvolwassenen tussen de leeftijd van achttien (18) en vijfentwintig (25) jaar, die in een isolement zitten of daarin terecht dreigen te komen door de levensbedreigende ziekte kanker, of gevolgen hiervan. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van gelegenheid of faciliteiten ter vergroting van de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van deze zieke jong volwassenen. Indien noodzakelijk, in een aangepaste locatie en voorzien van deskundige begeleiding voor de algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Beleidsplan:
Stichting Xenia’s Wish (hierna te noemen SXW) biedt activiteiten aan voor jongeren met de levensbedreigende ziekte kanker. Zowel in de behandelfase van het ziekteproces als in de terminale fase. Doordat wij jongeren een kans bieden met deze activiteiten (o.a. een weekend weg) even uit dit ziekteproces te mogen ontsnappen, draagt dit bij aan het bevorderen van de mentale veerkracht en het doorbreken van het (mogelijk) sociale isolement. Hierdoor staan de jongeren sterker in het ziekteproces, het dagelijks leven en de maatschappij. Daarnaast zorgt Stichting Xenia’s Wish, naast het bijdragen aan het welzijn van de jongeren, ook voor het ontlasten van de mantelzorgers/opvoeders en hun draagkracht.
SXW zorgt ervoor dat de zogenoemde ''Wishers'' met hun vrienden/vriendinnen kunnen genieten en mooie herinneringen kunnen maken door middel van het aanbieden van geheel verzorgde activiteiten (o.a. een weekend weg). De Wisher ervaart weer even het onbevangen leven zonder deze ziekte, die even naar de achtergrond verschuift, en zal op een ontspannen en natuurlijke wijze energie opdoen voor het vervolg van hun ziekteproces. Er kan eventueel een aangepast verblijf geregeld worden indien de Wisher dit wenst. Voorafgaand en tijdens de aangeboden activiteit blijft SXW in contact met de Wisher en zijn/haar betrokken netwerk.

"Door deze dagen ben ik even het ziek zijn vergeten, ik heb tijdens dit weekend geen moment gedacht aan de ziekte. Dit was heel prettig.’’
– Wisher M. 20-05-2022.

Als bestuur zijn wij bewust bezig met de verbetering van de stichting door het uitvoeren van evaluaties met de Wishers.
Binnen onze organisatie hebben wij verschillende teamrollen in het bestuur. Op de pagina ''Wie zijn wij'' vindt u onze bestuursleden, leden en vrijwilligers. SXW is opgericht door Lidia Gounalakis en Danique van Beers op 15-12-2020 te Baarle-Nassau.

Financiën:
De oprichting van Stichting Xenia’s Wish is mogelijk gemaakt door het spaargeld van Xenia Gounalakis. Alle donaties en inkomsten van uitgevoerde acties komen volledig ten goede voor de stichting. Doneren kan via de sociale media kanalen en de website.
Het bestuur ontwikkelt minimaal 1x per jaar een actie om inkomsten te genereren. Geïnteresseerden kunnen zowel op particuliere als zakelijke basis, een jaarlijkse financiële bijdragen geven als ‘’vriend van’’ de stichting. Naast de donaties van zowel zakelijke als particuliere aard, heeft SXW sponsoren en samenwerkingen met verschillende partijen.

Beloningsbeleid:
Het bestuur krijgt geen beloning. Alle bestuursleden zijn op volledig onbezoldigde basis betrokken bij de stichting.
Statuten kunnen worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.Contactinformatie
Stichting Xenia's Wish Loveren 10 5111 TB Baarle - Nassau
Volg ons
IBAN: NL86 RABO 0362 5071 98 t.a.v. Stichting Xenia's Wish
Terug naar de inhoud