Nalaten - Stichting Xenia's Wish

Ga naar de inhoud
Zet ons in je testament

Veel mensen geven aan goede doelen door geld over te maken of iets in een collectebus te doen. Ook na je overlijden kun je een goed doel steunen. Je bent er misschien helemaal niet mee bezig, maar het kan fijn zijn hier even bij stil te staan. In een testament leg je vast wat er met je nalatenschap gebeurt.


Met een nalatenschap of legaat maak je het mogelijk dat Stichting Xenia's Wish ook als jij er niet meer bent jongeren kan helpen.

Erfgenaam of legataris
Het vastleggen van jouw wens om een goed doel te steunen, kan gemakkelijk in een testament. Er bestaan twee manieren om na te laten aan Stichting Xenia’s Wish: wij zijn erfgenaam of wij krijgen een legaat. Als (mede)erfgenaam hebben wij (met andere erfgenamen) recht op de nalatenschap. Dat betekent dat wij baten en schulden erven. Wij aanvaarden de nalatenschap 'beneficiair'. Daardoor zijn wij niet met ons eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden.

Een legaat bestaat uit een geldbedrag, een effectenportefeuille of een voorwerp. Wil je ons een legaat geven, dan moet je dit vastleggen in je testament. Wij zijn dan legataris.

ANBI
Omdat wij de ANBI-status hebben, betalen wij geen belasting over schenkingen of erfenissen die wij krijgen. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie en ons tussen alle goedgekeurde ANBI's
Volg ons
Contact
Stichting Xenia's Wish
Loveren 10
5111 TB Baarle - Nassau
bestuur@stichtingxeniaswish.nl
IBAN: NL86 RABO 0362 5071 98
t.a.v. Stichting Xenia's Wish
Terug naar de inhoud